Σκοπός μας η ισορροπημένη ανάπτυξη του παιδιού

Σκοπός & Στόχοι

Σκοποί του English Academy των Εκπαιδευτηρίων Ανδρεάδη είναι:

 • να διδάσκεται η Αγγλική γλώσσα σε όλες τις βαθμίδες των Εκπαιδευτηρίων: Παιδικός Σταθμός, Νηπιαγωγείο και Δημοτικό
 • το εκπαιδευτικό υλικό και το πρόγραμμα διδασκαλίας που σχεδιάζονται να είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες των μαθητών κάθε τάξης
 • χρησιμοποιώντας σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους από έμπειρο προσωπικό και σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα, οι μαθητές μας να αναπτύξουν τη γλωσσική ικανότητα να επικοινωνούν στα Αγγλικά αβίαστα και με ευχέρεια

Στόχοι της Ακαδημίας είναι:

 • η προσφορά υψηλής ποιότητας γλωσσικών υπηρεσιών
 • η συνεχής αξιολόγηση της απόδοσης των μαθητών και του εκπαιδευτικού έργου με στόχο τη συνεχή βελτίωση, εμβάθυνση και εμπέδωση
 • ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της ευρωπαϊκής πολυπολιτισμικής κοινωνίας στην οποία απευθυνόμαστε ως αυριανοί πολίτες και στην οποία καλούνται να ζήσουν και να εργαστούν, στοχεύουμε συνειδητά στην κατοχύρωση του επιπέδου γλωσσομάθειας των μαθητών με την επιτυχή συμμετοχή τους στις έγκυρες εξετάσεις του φορέα Cambridge ESOL που διενεργούνται στη χώρα μας.
 • η προετοιμασία των μαθητών σε τέτοιο επίπεδο, ξεκινώντας από την Α’ Δημοτικού, ώστε να έχουν τη δυνατότητα απόκτησης πρώτου πτυχίου Αγγλικών (Lower) στη ΣΤ’ Δημοτικού

Για την επίτευξη των στόχων της Ακαδημίας υιοθετούνται οι παρακάτω τρόποι και εργαλεία:

 • Πλούσιο παιδαγωγικό υλικό και διαδραστικά εργαλεία εκμάθησης
 • Διδασκαλία Bilingual
 • Επιπλέον ώρες διδασκαλίας (συνολικά 6 ώρες διδασκαλίας Αγγλικής γλώσσας, ανά εβδομάδα, στο Δημοτικό)
 • Αξιολογήσεις προόδου της προετοιμασίας μαθητών και εξατομικευμένη προσαρμογή εκμάθησης με:
  • Διαγνωστικές εξετάσεις γλωσσομάθειας - Screening Test, που αναδεικνύουν τις δυνατότητες και τυχόν αδυναμίες των μαθητών ώστε στη συνέχεια να σχεδιαστεί το ατομικό πρόγραμμα εκμάθησης με σκοπό να βελτιωθούν τα ανάλογα γνωστικά πεδία.
  • Δοκιμαστικές εξετάσεις γλωσσομάθειας - Mock Test, που εξοικειώνουν τους μαθητές με τις προβλεπόμενες διαδικασίες των εξετάσεων και αναδεικνύουν τα γνωστικά σημεία όπου οι μαθητές θα πρέπει να δώσουν μεγαλύτερη έμφαση.


Εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα στη διδασκαλία των Αγγλικών στα Εκπαιδευτήρια Ανδρεάδη είναι σε υψηλό επίπεδο ώστε να καλύπτει πλήρως τις ανάγκες των μαθητών και να μην απαιτείται από τους γονείς καμία μορφή εξωσχολικής ενίσχυσης στο σπίτι σε μορφή φροντιστηρίου ή ιδιαιτέρων μαθημάτων.


Στόχοι διδασκαλίας

 • Οι μαθητές μας αναπτύσσουν δεξιότητες στην κατανόηση και στην παραγωγή του προφορικού και του γραπτού λόγου στην αγγλική γλώσσα με τρόπο φυσικό.
 • Είναι κατάλληλα προετοιμασμένοι για την επιτυχή τους συμμετοχή σε εξετάσεις πιστοποίησης της γλωσσομάθειας που διενεργεί το τμήμα εξετάσεων του πανεπιστημίoυ του Cambridge ESOL.

Οι στόχοι διδασκαλίας από την Α' τάξη ως την Γ' τάξη είναι:

 • Ανάπτυξη δεξιοτήτων στη σωστή προφορά και γραφή λέξεων και εκφράσεων (speaking - writing skills).
 • Ανάπτυξη αναγνωστικών δεξιοτήτων με μορφή απλών προτάσεων (reading skills).
 • Εξοικείωση με τη χρήση των αγγλικών στον προφορικό λόγο. Κατανόηση βασικών εκφράσεων που χρησιμοποιούνται στην τάξη (listening skills) και παραγωγή απλών προτάσεων στην αγγλικά γλώσσα.
 • Εισαγωγή στην αγγλική γραμματική.

Μέθοδοι

 • Συστηματική διδασκαλία 6 ωρών την εβδομάδα.
 • Η επιλογή σύγχρονων διδακτικών βιβλίων προσαρμοσμένα στις ανάγκες των μαθητών του δημοτικού.
 • Καθημερινή χρήση του διαδραστικού πίνακα (interactive whiteboard) με ειδικά σχεδιασμένο software/ χρήση ποικίλων οπτικοαουστικών μέσων (flash cards, cd’s, dvd’s,internet)
 • Η καθημερινή επαφή των μαθητών με την αγγλική γλώσσα μέσα από ποικίλα ερεθίσματα (Listening/ speaking activities) που ενισχύεται και από την επικοινωνία στα αγγλικά ανάμεσα στο δάσκαλο και τους μαθητές κατά τη διάρκεια των μαθημάτων.
 • Η παραγωγή σύνθετων κειμένων σε θέματα που ενδιαφέρουν τα παιδιά, στοχεύοντας στη βελτίωση του γραπτού λόγου (writing).
 • Συμμετοχή των μαθητών σε θεατρικές παραστάσεις στα αγγλικά.
 • Λειτουργία δανειστικής βιβλιοθήκης με αγγλικά βιβλία για όλα τα επίπεδα.
 • Την καθημερινή ενημέρωση για την πορεία της διδασκαλίας μέσα από φωτοτυπίες και ηλεκτρονικό δίκτυο ενημέρωσης.
 • Συμμετοχή των μαθητών μας σε εξετάσεις πιστοποίησης γλωσσομάθειας για να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση στη χρήση των αγγλικών και να κατοχυρώσουν το επίπεδο των γνώσεων τους.

Εξετάσεις

Φορέας: CAMBRIDGE ESOL

Το Andreadis English Academy, σε συνεργασία με το εξεταστικό κέντρο H.A.S και το τμήμα εξετάσεων του Πανεπιστημίου του Cambridge, Cambridge ESOL, διοργανώνει τις εξετάσεις Young Learners στο χώρο του σχολείου.

Παράλληλα οι μαθητές του Andreadis English Academy συμμετέχουν στις εξετάσεις του Cambridge ESOL στα επίπεδα ΚΕΤ/PET.

Η επιλογή του συγκεκριμένου φορέα εξετάσεων από τα Εκπαιδευτήρια βασίζεται στην εγκυρότητα που τον χαρακτηρίζει εδώ και δεκαετίες όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο, την αξιοπιστία των εξετάσεων αλλά και την αναγνωρισιμότητά του σε όλο τον κόσμο.

Σκοπός μας είναι να εξοικειωθούν τα παιδιά με το εξεταστικό σύστημα λήψης πτυχίου ξένων γλωσσών αλλά και η απόκτηση πτυχίου γλωσσομάθειας επιπέδου Α1/Α2,σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση του Συμβουλίου της Ευρώπης - Common European Framework for Languages(CEFR).

Οι μαθητές μας προετοιμάζονται κατάλληλα για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις πιστοποίησης γλωσσομάθειας των αγγλικών στα πλαίσια του εκπαιδευτικού μας ωραρίου.

Young Learners Exams – τάξεις Δ’, Ε’, ΣΤ’

 • Οι εξετάσεις Young Learners περιλαμβάνουν τρία εξεταστικά επίπεδα (Starters- Δ΄τάξη,Movers-Ε’ τάξη, Flyers - ΣΤ’ τάξη) και για κάθε επίπεδο τα παιδιά εξετάζονται σε τρεις τομείς, Γραπτό (Reading, Writing), Προφορικό (Speaking), Ακρόαση (Listening).
 • Οι εξετάσεις διοργανώνονται από τους φορείς του πανεπιστημίου του Cambridge στον οικείο χώρο του σχολείου μας και μέσα στα πλαίσια του εκπαιδευτικού μας ωραρίου.
 • Τα παιδιά προετοιμάζονται κατάλληλα για τη συμμετοχή τους με δοκιμαστικά τεστ (mock tests) που γίνονται την ώρα των αγγλικών σε όλους τους τομείς εξέτασης και θα πάρουν πτυχίο – βεβαίωση συμμετοχής από το πανεπιστήμιο του Cambridge.

ΚΕΤ/ PET Exams – τάξεις E’- ΣΤ’

 • Eπιπλέον οι μαθητές που ανταποκρίνονται με επάρκεια στις απαιτήσεις του επιπέδου Α1/Α2 έχουν τη δυνατότητα ,αφού δώσουν ένα διαγνωστικό τεστ (screening test) και πετύχουν το επιδιωκόμενο ποσοστό ,να προετοιμαστούν κατάλληλα , ώστε να πάρουν μέρος στις εξετάσεις επιπέδου ΚΕΤ(Key English Test/Πιστοποιητικό Βασικού Επιπέδου) και PET(Preliminary English Test/Πιστοποιητικό Μεσαίου Επιπέδου) του πανεπιστημίου του Cambridge.
 • Η προετοιμασία των μαθητών για τις εξετάσεις περιλαμβάνει την επαφή τους με δοκιμαστικά τεστ (mock tests) ,στοχεύοντας στην εξοικείωσή τους με τη μορφή της γραπτής , της ακουστικής και της προφορικής δοκιμασίας στα συγκεκριμένα χρονικά πλαίσια που δίνονται.
 • O πίνακας αφορά τις δυνατότητες επιλογής εξετάσεων που έχουν οι μαθητές μας για την πιστοποίηση γλωσσομάθειας των αγγλικών (σύμφωνα με το Common European Framework for Languages (CEFR).


ΤΑΞΗΕΠΙΠΕΔΟ CEFREXAMSΕΧΑΜS
Γ’- Δ’Young Learners STARTERS
Δ’-Ε’Α1Young Learners MOVERS
Ε’-ΣΤ’Α2Young Learners FLYERSKey English Test (KET)
ΣΤ’Β1Preliminary English Test (PET)