Συνεχόμενη συμβουλευτική υποστήριξη γονέων

Σχολή Γονέων

Τα Εκπαιδευτήρια Ανδρεάδη στο πλαίσιο της συνεχόμενης συμβουλευτικής υποστήριξης των γονέων δημιουργούν τη Σχολή Γονέων, προκειμένου να ενδυναμώσουν τους γονείς στον απαιτητικό γονεϊκό ρόλο τους.

Στο πλαίσιο της Σχολής πραγματοποιούνται δύο βασικοί άξονες δραστηριοτήτων:

Α. Συμβουλευτικές συναντήσεις γονέων με την ψυχολόγο, ατομική θεραπευτική υπηρεσία (“Place2be”/“Place2talk”) και καθοδήγηση σε επιμέρους θέματα που απασχολούν τους γονείς.

Β. Συναντήσεις με ειδικούς επιστημονικούς συνεργάτες για την ανάλυση θεμάτων όπως:

 • Οι βασικές ανάγκες του νηπίου: σωματικές, ψυχολογικές
 • Τα στάδια ψυχοκινητικής εξέλιξης
 • Οι πνευματικές ανάγκες του νηπίου
 • Η ανακάλυψη του εγώ και η πρώτη κρίση προσωπικότητας
 • Η κοινωνικοποίηση του νηπίου
 • Ο ύπνος του παιδιού
 • Οι φόβοι των παιδιών
 • Η σημασία του παιχνιδιού
 • Παιδί και διατροφή
 • Διαχείριση ακατάλληλης συμπεριφοράς
 • Διαχείριση του άγχους
 • Κοινωνικοποίηση

Η Σχολή Γονέων πραγματοποιείται ημέρα Τετάρτη από τις 18.00 έως τις 20.00 στις εγκαταστάσεις των Εκπαιδευτηρίων. Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες της ψυχολόγου παρέχονται κατόπιν ραντεβού και είναι διάρκειας 20 λεπτών ανά γονέα/οικογένεια. Για τα ενημερωτικά προγράμματα οι γονείς θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν το θέμα που τους ενδιαφέρει και να κάνουν σχετική εγγραφή.

Συμβουλευτική Στήριξη

Συμβουλευτική Στήριξη

Τα Εκπαιδευτήρια Ανδρεάδη θέτουν σαν βασικό τους στόχο την συνεχόμενη συμβουλευτική υποστήριξη των γονέων μέσα από ένα οργανωμένο πρόγραμμα, σχεδιασμένο από εξειδικευμένους συνεργάτες.

Το πρόγραμμα Συμβουλευτικής επιμορφώνει τους γονείς και τους βοηθάει να αντιμετωπίζουν τυχόν θέματα του παιδιού τους με τρόπο πολυδιάστατο, κατανοώντας τα πλεονεκτήματά του ανεξάρτητα ή σε σχέση με τη σχολική του επίδοση.

Περιλαμβάνει:

Α. ενημέρωση γονέων για την ψυχοσωματική κατάσταση των παιδιών από ειδικούς συνεργάτες:

 • Λογοθεραπευτή
 • Οδοντίατρο
 • Οφθαλμίατρο
 • Ωτορινολαρυγγολόγο
 • Παιδίατρο
 • Ψυχολόγο

Οι ειδικοί εξετάζουν τους μαθητές στον χώρο των Εκπαιδευτηρίων και αποστέλλεται στους γονείς ενημέρωση για τα αποτελέσματα της εξέτασης.

Β. Συμβουλευτική καθοδήγηση από ψυχολόγο. Κάθε εβδομάδα στους χώρους των Εκπαιδευτηρίων 9:00-13:00 οι γονείς έχουν την δυνατότητα να πραγματοποιήσουν ατομική συνάντηση και να αναπτύξουν ερωτήματα που τους απασχολούν κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού.

Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων

Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων Εκπαιδευτηρίων

Τα Εκπαιδευτήρια Ανδρεάδη πιστεύουν στον ενεργό ρόλο των γονέων στα δρώμενα του σχολείου και στην πολύτιμη συμβολή τους. Στο πλαίσιο αυτό υποστηρίζουν την ίδρυση Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων Εκπαιδευτηρίων Ανδρεάδη.

Σύστημα Ενημερώσεων

Σύστημα Ενημερώσεων

Τα Εκπαιδευτήρια Ανδρεάδη υλοποιούν ένα ολοκληρωμένο σύστημα ενημερώσεων για τους γονείς και συγκεκριμένα:

 • Τακτικές Ενημερώσεις γονέων σχετικά με την πρόοδο των μαθητών
 • Συμβουλευτικές συναντήσεις με ειδικούς επιστήμονες
 • Τακτική ενημέρωση για την υγεία των παιδιών
 • E-mail ανακοινώσεων
 • Αποστολή SMS σχετικά με τακτικές και έκτακτες δραστηριότητες του σχολείου
 • Newsletter
 • Online πλατφόρμα εξατομικευμένης ενημέρωσης. Ο γονείς έχουν πρόσβαση στο www.andreadispersonal.gr με ατομικό κωδικό εισόδου από όπου ενημερώνονται για εκπαιδευτικά θέματα που αφορούν στο παιδί τους και τη βαθμίδα φοίτησής του
 • Ενημερωτικές συναντήσεις μετάβασης στην επόμενη βαθμίδα ή τάξη με σκοπό την ενημέρωση των γονέων για το πρόγραμμα και τις δραστηριότητες κάθε τάξης/βαθμίδας.
 • Ατομικές ενημερώσεις όπου οι γονείς ενημερώνονται αναλυτικά για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα των Εκπαιδευτηρίων, τον προγραμματισμό του επόμενου σχολικού έτους καθώς και για τα νέα προγράμματα
 • Ενημερωτικές συναντήσεις έναρξης σχολικού έτους
 • Πρόγραμμα Open Days όπου οι γονείς μαθητών του Παιδικού Σταθμού - Νηπιαγωγείου και της Α’ Δημοτικού, επισκέπτονται τις τάξεις των παιδιών τους και παρακολουθούν τις ημερήσιες δραστηριότητες τους
 • Σύστημα διαχείρισης παραπόνων (έντυπο και ηλεκτρονικό)
 • Σύστημα αξιολόγησης Εκπαιδευτικών και εκπαιδευτηρίων
 • Μέντορες εκπαιδευτικοί για τα παιδιά E’ & ΣΤ’ Δημοτικού που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Perfor one. Οι γονείς βρίσκονται σε άμεση επικοινωνία με τους Εκπαιδευτικούς με σκοπό την ενημέρωσή τους όχι μόνο για θέματα επίδοσης αλλά και για ό,τι μπορεί να προκύψει κατά τη διάρκεια της σχολικής ζωής του παιδιού τους