νηπιαγωγείο Ανδρεάδης

Σκοπός μας η ισορροπημένη ανάπτυξη του παιδιού

Σκοπός & Στόχοι

Όλοι μια αγκαλιά & κάθε παιδί μοναδικό!

Η προσχολική αγωγή αποτελεί το πρώτο βήμα αυτονομίας του παιδιού γιατί απομακρύνεται από τους δεσμούς της οικογένειας και αποκτά νέες εμπειρίες και γνώσεις.

Για εμάς στα Εκπαιδευτήρια Ανδρεάδη, κάθε παιδί είναι μοναδικό και στόχος μας είναι να το προετοιμάσουμε για μια δημιουργική και ευτυχισμένη σχολική ζωή.

Στα Εκπαιδευτήρια Ανδρεάδη, σε ένα οικογενειακό και ασφαλές περιβάλλον, όπου είμαστε όλοι μια αγκαλιά, το παιδί σας θα αναπτύξει την κοινωνικότητά του, την αυτονομία του και θα αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για την ομαλή μετάβασή του στο Δημοτικό.

Σκοπός μας η ισορροπημένη ανάπτυξη του παιδιού σε ψυχοκοινωνικό, νοητικό και σωματικό επίπεδο.

Καθοδηγούμε και εκπαιδεύουμε το παιδί για να:

 • εμπλουτίζει τις εμπειρίες του
 • καλλιεργεί τις αισθήσεις του
 • οργανώνει τις πράξεις του (νοητικές και κινητικές)
 • αναπτύσσει πρωτοβουλίες
 • συνειδητοποιεί την σχέση αλληλεπίδρασης ατόμου και ομάδας
 • αναπτύσσει δεξιότητες αυτοέλεγχου
 • διαχειρίζεται τα συναισθήματά του
 • καλλιεργεί διαπροσωπικές σχέσεις
 • κατανοεί και σέβεται την διαφορετικότητα
 • αποκτά υπευθυνότητα σε ό,τι αναλαμβάνει


Ξεκινώντας στα Εκπαιδευτήρια Ανδρεάδη από τον Παιδικό Σταθμό και συνεχίζοντας στο Νηπιαγωγείο, το παιδί έχει προετοιμαστεί κατάλληλα για την ομαλή του μετάβαση στο Δημοτικό Σχολείο.

Έχει λάβει τις πρώτες γερές βάσεις στην Ελληνική και Αγγλική Γλώσσα και τα Μαθηματικά και είναι έτοιμο για την επιτυχή συνέχιση της μαθητείας του στο Δημοτικό.


Positive Learning based on 5 keys

Εκπαιδευτικό μοντέλο

Το Εκπαιδευτικό Μοντέλο των Εκπαιδευτηρίων Ανδρεάδη βασίζεται σε 5 άξονες - κλειδιά:

 • Εξατομίκευση: προάγουμε την εξατομικευμένη μαθησιακή διαδικασία ώστε κάθε παιδί να βελτιώσει τις ικανότητές του, να αναπτύσσεται με βάση το δικό του ρυθμό και να αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητές του, καλλιεργώντας παράλληλα την ελεύθερη έκφραση, την ανεξαρτησία και την αυτοεκτίμηση.
 • Ενεργό περιβάλλον: δημιουργούμε ένα ευχάριστο και ασφαλές περιβάλλον μάθησης, όπου τα παιδιά αναπτύσσονται μέσα από πολυποίκιλες δραστηριότητες βασισμένες στο παιχνίδι, τη συμμετοχή και την εξερεύνηση.
 • Μάθηση & Ανάπτυξη: με την αποτύπωση των προσωπικών δεξιοτήτων των παιδιών, αναγνωρίζουμε τις δυνατότητές τους, με σκοπό τη δημιουργία του πλάνου ανάπτυξής τους σε 5 περιοχές μάθησης (Προφορική και Γραπτή Επικοινωνία, Μαθηματική σκέψη, Έκφραση -Δημιουργία, Περιβάλλον-Σχέσεις, Αγγλικά). Ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός γίνεται σε αυτούς τους άξονες μάθησης και σημειώνεται η πρόοδος των παιδιών σε κάθε επιμέρους πεδίο.
 • Θετικές διαπροσωπικές σχέσεις: βοηθάμε τα παιδιά να αναπτύξουν την ικανότητα να ακούνε και να σέβονται τους άλλους, να λειτουργούν ομαδικά, να συνεργάζονται και να σκέφτονται κριτικά.
 • "Υγεία για πάντα": προάγουμε δραστηριότητες και προγράμματα που σκοπό έχουν να βοηθήσουν τους μαθητές να είναι χαρούμενοι και δημιουργικοί, να έχουν πολύ καλή φυσική κατάσταση και να είναι ψυχοκοινωνικά ισορροπημένοι.


Το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα υλοποιείται μέσα από πολύπλευρες, εκσυγχρονισμένες μεθόδους διδασκαλίας

Πολύπλευρες Μέθοδοι διδασκαλίας

 • Ομαδοσυνεργατική μέθοδος
  Η ομαδοσυνεργατική μέθοδος διδασκαλίας προωθεί την ανάπτυξη των ικανοτήτων για επιχειρηματολογία και διαπραγμάτευση. Η λειτουργία ομάδων στο Nηπιαγωγείο συμβάλλει στη διαδικασία ανάπτυξης του παιδιού και στη μάθηση. Οι διαπροσωπικές σχέσεις που δημιουργούνται κυρίως μέσα από τις ευκαιρίες για συζήτηση, διαφωνία, λήψη απόφασης και η υλοποίηση κοινού στόχου συμβάλλει στην ωρίμανση των ικανοτήτων για αυτενέργεια, πρωτοβουλία, δημιουργικότητα και ταυτόχρονα μαθαίνουν στα παιδιά πώς να μαθαίνουν.
 • Διαθεματική προσέγγιση
  Με τη διαθεματική προσέγγιση προσελκύεται το εν διαφέρον των παιδιών σε όλα τα επιστημονικά πεδία, γιατί τους δίνεται η δυνατότητα να αντιληφθούν τη σφαιρική διάσταση της γνώσης.
 • Βιωματική μάθηση
  Η βιωματική μάθηση αξιοποιεί τις εμπειρίες των παιδιών, επιδιώκει την ενεργή συμμετοχή τους στην διαδικασία της μάθησης, τα προτρέπει να ερευνούν, να αναζητούν και να δημιουργούν γνώσεις αντί να τις απομνημονεύουν.
 • Μέθοδος Project
  Τα σχέδια εργασίας είναι ο διερευνητικός τρόπος μάθησης όπου τα παιδιά επιλέγουν και σχεδιάζουν το αντικείμενο του project με βάση τα αγαπημένα τους θέματα. Πρόκειται για δημιουργική μαθησιακή διαδικασία, αφού προκαλεί το ενδιαφέρον των μαθητών που συμμετέχουν στην επιλογή του και τους δίνει την ευκαιρία να αναπτύξουν τη συνεργασία και δεξιότητες κοινωνικές, νοητικές, κίνησης και λόγου.


Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Κύριος τρόπος μάθησης για την προσχολική ηλικία είναι το παιχνίδι, μέσα από το οποίο το παιδί εκφράζεται, κοινωνικοποιείται, αυτονομείται και αναπτύσσει τη δημιουργικότητά του. Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες οργανώνονται ώστε να έχουν παιγνιώδη μορφή και έτσι η μάθηση κατακτιέται αβίαστα, χωρίς κόπο.


Πρόγραμμα Σπουδών

Το πρόγραμμα σπουδών για το μάθημα της Γλώσσας ενισχύεται και εμπλουτίζεται με το ειδικό παιδαγωγικό υλικό που έχει σχεδιάσει η εκπαιδευτική ομάδα του andreadis junior.

Προφορική επικοινωνία: τα παιδιά μαθαίνουν να διηγούνται, να εκφράζουν σκέψεις και συναισθήματα, να συζητούν και να αιτιολογούν. Κατανοούν μικρά κείμενα και τα απομνημονεύουν.

Φωνολογική επίγνωση: αναπτύσσουν δεξιότητες αναγνώρισης και χειρισμού των φωνημάτων που είναι πολύ βασικές για την εύκολη μετάβαση από τον προφορικό στο γραπτό λόγο.

Ανάγνωση: μαθαίνουν και εξασκούνται στις βασικές αρχές της ανάγνωσης, κατανοούν ότι οι λέξεις μπορούν να χωριστούν σε γράμματα και συλλαβές μαθαίνουν τη διαδικασία σχηματισμού προτάσεων. Γνωρίζουν πώς να εντοπίζουν τον τίτλο, το συγγραφέα και άλλα στοιχεία ενός βιβλίου.

Γραφή & γραπτή έκφραση: εξασκούνται σε διάφορες μορφές του γραπτού λόγου, μαθαίνουν να κρατούν το μολύβι με κατάλληλο τρόπο για να μπορούν να γράψουν. Κατανοούν τη σημασία της γραφής ως μέσου επικοινωνίας, και τη σχέση του προφορικού με το γραπτό λόγο και ενθαρρύνονται να γράφουν λέξεις και προτάσεις που σχετίζονται με τα ενδιαφέροντά τους.

Το πρόγραμμα Μαθηματικών, μέσα από την αξιοποίηση του ειδικού παιδαγωγικού μας υλικού βοηθάει τα παιδιά να αναπτύξουν μαθηματικές δεξιότητες με εφαρμογές βασισμένες σε καθημερινές πράξεις και προβλήματα. Με παιγνιώδη τρόπο, μετουσιώνουν βιώματα της καθημερινότητάς τους σε μαθηματικές έννοιες και πράξεις, λύνουν απλά προβλήματα και έτσι συλλαμβάνουν σταδιακά το «μηχανισμό» των μαθηματικών. Κατανοούν αφηρημένα μεγέθη όπως οι αριθμοί και τα σύμβολα και σταδιακά την έννοια του χρόνου και εξασκούνται στην επίλυση απλών μαθηματικών πράξεων και προβλημάτων.

Μέσα σε ένα κατάλληλα διαμορφωμένο και εμπλουτισμένο μαθησιακά περιβάλλον πραγματοποιούνται δραστηριότητες, που βασίζονται στα ενδιαφέροντα των παιδιών ώστε με παιγνιώδη τρόπο να αποκτήσουν γνώσεις για τη Γεωγραφία, την Ιστορία τη Βιολογία και τις φυσικές επιστήμες. Τα παιδιά μαθαίνουν τον κόσμο όπου ο άνθρωπος, τα ζώα, τα φυτά και οι τόποι είναι μέρος του, ενεργοποιώντας την δημιουργικότητα και την κριτική τους σκέψη.

Η Περιβαλλοντική Αγωγή εφαρμόζεται σε διάφορες καθημερινές δραστηριότητες με στόχο την καλλιέργεια και διαμόρφωση θετικής συμπεριφοράς γύρω από σημαντικά περιβαλλοντικά θέματα.

Τα παιδιά επεξεργάζονται θέματα που αφορούν στην υγιεινή διατροφή, την υγιεινή σώματος, τη στοματική υγιεινή και τη φυσική άσκηση. Μέσα από συγκεκριμένες δραστηριότητες προάγεται η υιοθέτηση ενός υγιεινού τρόπου ζωής από μικρή ηλικία.

English Academy

Στα Εκπαιδευτήρια Ανδρεάδη τα παιδιά ξεκινούν την εκμάθηση αγγλικών από τον Παιδικό Σταθμό και συνεχίζουν στα προνηπιακά και νηπιακά τμήματα σε καθημερινή βάση. Μέσα από ευχάριστες δραστηριότητες πειραματίζονται με τους ήχους και τα γράμματα της αγγλικής γλώσσας και προετοιμάζονται ώστε στη συνέχεια στο Δημοτικό να δεχθούν με ευκολία τις γνώσεις της γραμματικής και του λεξιλογίου.

Το μάθημα των αγγλικών στο νηπιαγωγείο μας βασίζεται στη μέθοδο play and learn - μαθαίνουμε παίζοντας, όπου μέσα από οπτικά και ακουστικά ερεθίσματα καλλιεργείται ο προφορικός λόγος με τη χρήση του βασικού λεξιλογίου. Η θετική στάση που αναπτύσσουν οι μαθητές απέναντι στην ξένη γλώσσα – κουλτούρα από την προσχολική ηλικία αλλά και οι γερές βάσεις που χτίζουν τα Εκπαιδευτήρια στην εκμάθησή της, δημιουργούν την αυτοπεποίθηση που χρειάζονται σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσής τους στην αγγλική γλώσσα.

Η εκμάθηση γίνεται στην αγγλική γλώσσα (Bilingual teaching) από native speakers με θεματικές ενότητες, δημιουργική απασχόληση, ομαδικές εργασίες, τραγούδια, κίνηση, παραμύθι και δραματοποίηση.

Η διδασκαλία των Αγγλικών ξεκινά από τον Παιδικό Σταθμό με 3 ώρες ανά εβδομάδα και στα Προνήπια και Νήπια, με 5 ώρες ανά εβδομάδα. Στα Εκπαιδευτήρια, οι μαθητές αποκτούν γνώσεις που τους δίνουν τη δυνατότητα για εξετάσεις με σκοπό την απόκτηση του πρώτου πτυχίου Αγγλικών (Lower) στη ΣΤ΄ τάξη Δημοτικού.

Δημιουργία & Έκφραση

Η Δημιουργία και Έκφραση περιλαμβάνει τα προγράμματα σχεδιασμού και ανάπτυξης δραστηριοτήτων σχετικών με τα Εικαστικά, το Θέατρο, τη Φυσική Αγωγή και τη Μουσική.

Τα παιδιά έρχονται σε επαφή με καλλιτεχνικά έργα, ανακαλύπτουν την τέχνη ως μέσο έκφρασης, καλλιεργούν τη φαντασία, την καλαισθησία και τη δημιουργικότητά τουςκαι μαθαίνουν για τα υλικά και τις τεχνοτροπίες. Ένα μάθημα σημαντικό για την ανάπτυξη της αισθητικής αντίληψης των μικρών μαθητών αλλά και την καλλιέργεια των επιμέρους δεξιοτήτων των παιδιών.

Το μάθημα στοχεύει να συμβάλει στην καλλιέργεια της έκφρασης και κίνησης των μικρών μαθητών μέσα από την ενεργή συμμετοχή τους σε βιωματικές δραστηριότητες, παιχνίδια αυτοσχεδιασμού, μίμησης και δημιουργικής έκφρασης, ανάπτυξη του λόγου και της κίνησης, δραματοποίηση, ενεργοποίηση της φαντασίας και της δημιουργικότητάς τους.

Ένα παράθυρο στον υπέροχο κόσμο της μουσικής ανοίγει στους μικρούς μαθητές το μάθημα Μουσικής του Παιδικού Σταθμού και του Νηπιαγωγείου. Στόχοι του μαθήματος είναι η πολύπλευρη ανάπτυξη των παιδιών μέσα από την βιωματική προσέγγιση του κόσμου της μουσικής, η καλλιέργεια της αγάπης για τη μουσική, η ανάπτυξη της φαντασίας και δημιουργικότητάς τους και η κατάκτηση βασικών γνώσεων μουσικής προπαιδείας. Το μάθημα διδάσκεται με:

 • Μουσικοκινητικά παιχνίδια, τραγούδια και μουσικά παραμύθια
 • Εξάσκηση σε ηχητικούς και μουσικούς αυτοσχεδιασμούς
 • Εφαρμογή συστημάτων μουσικής προπαιδείας

Με κατάλληλα διαμορφωμένα προγράμματα για την προσχολική ηλικία αναπτύσσονται οι κινητικές δεξιότητες του παιδιού - απόκτηση σωματικού ελέγχου, ισορροπία, ενδυνάμωση, ευλυγισία καθώς και η αυτοσυγκέντρωση, η αγωνιστικότητα και η ομαδικότητα.

Βιβλιοθήκη

Η λειτουργία της δανειστικής βιβλιοθήκης στα Εκπαιδευτήρια Ανδρεάδη σκοπό έχει, μέσα από την διάθεση επιλεγμένων αναγνωσμάτων, να μετατρέψει το παιδί σε ενεργητικό αναγνώστη, να το βοηθήσει να αποκτήσει καλές συνήθειες ως προς τη χρήση και συντήρηση των βιβλίων και υπευθυνότητα όσον αφορά το δανεισμό και το σεβασμό για τα πράγματα που μας περιβάλλουν.

Έτσι καλλιεργείται η φιλαναγνωσία, η εξοικείωση του μικρού μαθητή με το βιβλίο και την ανάγνωση και την σταδιακή εδραίωση μιας σχέσης αγάπης με το λογοτεχνικό βιβλίο.

Υγεία για πάντα

Τα Εκπαιδευτήρια Ανδρεάδη θέτουν ως πρωταρχικό τους σκοπό τους την πνευματική καλλιέργεια και τη μόρφωση των παιδιών σε συνδυασμό με τη φροντίδα για τη σωστή ανάπτυξη και την υγεία τους. Τα παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας έχουν ανάγκη από υιοθέτηση υγιεινών διατροφικών συνηθειών, προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες του οργανισμού τους για ανάπτυξη. Στη διάρκεια της σχολικής τους ζωής αναπτύσσονται με ραγδαίους ρυθμούς σωματικά και νοητικά με συνέπεια οι ανάγκες τους σε ενέργεια να είναι ιδιαίτερα αυξημένες.

Η υιοθέτηση υγιεινών συνηθειών από μικρή ηλικία που θα τα βοηθήσει να ανταπεξέλθουν με επιτυχία στους αυριανούς γοργούς ρυθμούς της καθημερινότητας στην ενήλικη ζωή τους που καθιστούν δύσκολη τη σταθερή εφαρμογή ενός υγιεινού μοντέλου διατροφής, αποτελεί μέλημα των Εκπαιδευτηρίων. Μέσα από το πρόγραμμα των Εκπαιδευτηρίων «Υγεία για πάντα», μαθητές και γονείς ευαισθητοποιούνται με συγκεκριμένες δράσεις και ενέργειες.

 • Υλοποιούνται εκπαιδευτικά προγράμματα και ημερίδες για θέματα διατροφής, υγείας και άσκησης
 • Παρακολουθείται ανά 15 μέρες η κλινική υγεία και ανάπτυξη των παιδιών από τον ιατρό των Εκπαιδευτηρίων
 • Διοργανώνονται εκπαιδευτικές επισκέψεις σε χώρους παραγωγής και επεξεργασίας τροφίμων καθώς και σε φάρμες και θερμοκήπια, όπου οι μαθητές μαθαίνουν βιωματικά τις διαδικασίες παραγωγής και τυποποίησης των προϊόντων
 • Πραγματοποιούνται επισκέψεις και ομιλίες από αθλητές, καθηγητές και συγγραφείς σχετικών βιβλίων διατροφής για την ενημέρωση μαθητών και γονέων
 • Πραγματοποιούνται εργαστήρια υγιεινής μαγειρικής και εκδηλώσεις προώθησης της μεσογειακής διατροφής


Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες

Εκπαιδευτικές επισκέψεις

Οι Εκπαιδευτικές επισκέψεις των Εκπαιδευτηρίων Ανδρεάδη προάγουν τη βιωματική μάθηση και τη διαθεματική προσέγγιση της γνώσης. Ενεργοποιούν το ενδιαφέρον των παιδιών, εμπλουτίζοντας τις εμπειρίες τους, αναπτύσσουν την κρίση τους και συμβάλλουν στην πολύπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους φέρνοντας τους μαθητές κοντά σε καταστάσεις της πραγματικής ζωής ενώ παράλληλα καλλιεργούν την δημιουργικότητά τους και τις γνώσεις τους σε νέα γνωστικά αντικείμενα.

Πολιτιστικές δραστηριότητες

Για τα Εκπαιδευτήρια Ανδρεάδη η επαφή των μαθητών με τον πολιτισμό και η απόκτηση διαπολιτισμικής κουλτούρας αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του ευρύτερου εκπαιδευτικού προγράμματος. Μέσα από ποικίλες πολιτιστικές επισκέψεις και βιωματικές δράσεις για την πολιτιστική κληρονομιά του λαού μας καθώς και τον πολιτισμό άλλων λαών, καλλιεργούμε τις διαπολιτισμικές δεξιότητες των παιδιών.

Ψυχαγωγικές δραστηριότητες

Τα Εκπαιδευτήρια Ανδρεάδη οργανώνουν κάθε χρόνο μια σειρά από ψυχαγωγικές δραστηριότητες για να δώσουν στους μικρούς μαθητές την ευκαιρία της μάθησης μέσα σε ένα περιβάλλον ξεκούρασης, χαράς και παιχνιδιού.

Clubs

Club Μπαλέτου

Τα παιδιά εξοικειώνονται με το σώμα τους, βελτιώνουν τις κινητικές δεξιότητές τους, εκφράζονται και αυτοσχεδιάζουν.

Club "Παικταράδες"

Ποδόσφαιρο

Μέσα από το άθλημα του ποδοσφαίρου, σε ένα δημιουργικό κλίμα παιχνιδιού, επιτυγχάνεται η βελτίωση των κινητικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων και προάγεται η μελλοντική αθλητική πρόοδος των παιδιών.

Club Πληροφορικής

Σκοπός του Club Πληροφορικής των Εκπαιδευτηρίων είναι να εξοικειωθούν τα παιδιά με απλές βασικές λειτουργίες του υπολογιστή και να έρθουν σε επαφή με διάφορες χρήσεις τους. Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής προσεγγίζεται ως εργαλείο ανακάλυψης, δημιουργίας και έκφρασης μέσα από διαφορετικά στυλ μάθησης (ακουστικό, οπτικό, κιναισθητικό). Εξοικειώνει το μαθητή με τη σύγχρονη τεχνολογία που θα του είναι ιδιαίτερα χρήσιμη στα επόμενα βήματα μαθητείας του αλλά και στην ενήλικη ζωή του.

Το Club Πληροφορικής στο Νηπιαγωγείο προσδιορίζεται στα πεδία:

 • Γνωριμία με τον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή
 • Εξοικείωση με το «ποντίκι» (mouse) και το πληκτρολόγιο
 • Εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων όπως ασκήσεις παρατήρησης, σχεδίαση σχημάτων και χρωματισμό τους, ζωγραφική κ.α.
 • Εκμάθηση αριθμών, γραμμάτων και λέξεων με παιγνιώδη τρόπο

After school Activities

Πρόγραμμα Απογευματινής Ζώνης

Στα Εκπαιδευτήρια Ανδρεάδη μετά το βασικό καθημερινό πρόγραμμα, υπάρχει δυνατότητα παραμονής του παιδιού σας στο χώρο των Εκπαιδευτηρίων με την εφαρμογή επιπλέον δημιουργικών δραστηριοτήτων στο γνώριμο περιβάλλον του σχολείου. Παράλληλα με τη φροντίδα της εκπαιδευτικής ομάδας και των βοηθών της, τα παιδάκια σιτίζονται με την ίδια επιμέλεια όπως στο σπίτι τους, απαλλάσσοντας τους γονείς από το καθημερινό άγχος του μεσημεριανού φαγητού των παιδιών τους, ενώ υπάρχει μέριμνα για το μεσημεριανό ύπνο τους σε χωριστό χώρο.

Η απογευματινή φροντίδα-απασχόληση μπορεί να είναι πενθήμερη.

Ερωτήσεις & απόψεις

Συχνές ερωτήσεις

Η προσχολική εκπαίδευση των Εκπαιδευτηρίων απευθύνεται σε παιδιά από 2,5 έως 5 χρονών, τα οποία εντάσσονται ανάλογα με την ηλικία τους στα τμήματα του παιδικού, των προνηπίων και των νηπίων.

Το παιδί κατά την μετάβασή του από το σπίτι στο σχολείο έχει να αντιμετωπίσει την διπλή πρόκληση αποχωρισμού από τους γονείς και προσαρμογής στο νέο περιβάλλον. Γεγονός που ενδέχεται πραγματικά να προκαλέσει άγχος και αγωνία στο ίδιο ή στους γονείς. Στο νηπιαγωγείο μας φροντίζουμε για την ομαλή ένταξη του παιδιού καθώς έχει διαμορφωθεί το κατάλληλο υποστηρικτικό περιβάλλον γι' αυτό το σκοπό.

Γνωρίζοντας το ρόλο του σχολείου στη διαμόρφωση στάσεων ζωής:

 • οργανώνονται και υλοποιούνται προγράμματα αγωγής υγείας με έμφαση στην
 • υγιεινή διατροφή αλλά και την σωματική άσκηση ή την στοματική υγιεινή
 • πραγματοποιούνται επισκέψεις για την παρακολούθηση προγραμμάτων διατροφής
 • δίνονται καθημερινά ευκαιρίες στα παιδιά να γνωρίζουν και να μιλούν για τις βασικές υγιεινές συνήθειες, να διακρίνουν βλαβερές και υγιεινές τροφές

Επικοινωνείτε με τα Εκπαιδευτήρια στο τηλέφωνο 2310699900 για να ορίσετε ένα ραντεβού ενημέρωσης και ξενάγησης στις εγκαταστάσεις.

Τα δικαιολογητικά που είναι απαραίτητα για την εγγραφή:

 • Πιστοποιητικό γέννησης
 • Ατομικό δελτίο υγείας (υπογεγραμμένο από παιδίατρο)
 • Φωτοτυπία της σελίδας των εμβολίων από το βιβλιάριο υγείας του παιδιού

Το ωράριο λειτουργίας του νηπιαγωγείου είναι από τις 7:00 έως τις 17:00

Το νηπιαγωγείο παραμένει κλειστό:

 • σε όλες τις επίσημες αργίες (28η Οκτωβρίου, 6 Ιανουαρίου, Καθαρά Δευτέρα , 25η Μαρτίου, Πρωτομαγιά , Αγίου Πνεύματος)
 • κατά την περίοδο των Χριστουγέννων (24- 26 Δεκεμβρίου και 31/12 -2/1 )
 • κατά την διάρκεια του Πάσχα (Μεγάλη Πέμπτη έως δεύτερη μέρα του Πάσχα)
 • το μήνα Αύγουστο

Για να κατακτήσει ένα παιδί την ικανότητα ανάγνωσης και γραφής αβίαστα και αποτελεσματικά, πρέπει πρώτα να φτάσει σε ένα σημείο αισθητηριακής και νευρολογικής ωρίμανσης στο οποίο όμως φτάνει προοδευτικά καθ’ όλη τη διάρκεια της εκπαίδευσής του στο νηπιαγωγείο.

Η ετοιμότητα για ανάγνωση και γραφή στην Α’ Δημοτικού προϋποθέτει να έχει αναπτύξει το παιδί φωνολογική επίγνωση, δηλαδή να διακρίνει τα φωνήματα ως συστατικά των λέξεων και αυτή αναπτύσσεται επίσης σταδιακά κατά τη νηπιακή ηλικία.

Η φωνολογική επίγνωση και κυρίως ο επικοινωνιακός χαρακτήρας της γλώσσας, ο σκοπός δηλαδή που χρειάζεται να μάθει κάποιος ανάγνωση και γραφή, είναι οι βασικές επιδιώξεις του νηπιαγωγείου των Εκπαιδευτηρίων Ανδρεάδη.

Η σχολική πειθαρχία αποσκοπεί στην κοινωνικοποίηση του μαθητή, καθώς και στη δημιουργία συνθηκών ομαλής διεξαγωγής της διδασκαλίας.

«Πιάσε τους στην καλή τους ώρα» (Catch them being good) είναι η τεχνική πρόληψης των ανεπιθύμητων μορφών συμπεριφοράς που υιοθετεί ο εκπαιδευτικός. Δεν αγνοεί, ως αυτονόητη, τη θετική συμπεριφορά αλλά προσπαθεί να την αναδεικνύει και να την ανατροφοδοτεί με τον κατάλληλο τρόπο, διδάσκοντας έτσι με συστηματικό τρόπο την αναμενόμενη συμπεριφορά.

Αναζητούνται οι αιτίες μιας προβληματικής συμπεριφοράς και δοκιμάζονται διδακτικές παρεμβάσεις που αποσκοπούν όχι στην καθυπόταξη του μαθητή αλλά στην ενεργοποίηση του εσωτερικού αυτοελέγχου και την ανάπτυξη δεξιοτήτων αυτορρύθμισης. Μ’ αυτόν τον τρόπο προωθείται η αυτοπειθαρχία, η οποία αποτελεί ανώτερο είδος πειθαρχίας από την εξωτερικά επιβαλλόμενη και σηματοδοτεί ένα υψηλό επίπεδο εσωτερικής ζωής και κοινωνικής συμπεριφοράς.

Μετάβαση είναι το «πέρασμα» από μια γνωστή κατάσταση σε μια άλλη άγνωστη. Η έναρξη του δημοτικού σχολείου θεωρείται μετάβαση ζωής τόσο για τα παιδιά όσο και για τους γονείς. Είναι περίοδος σημαντικών αλλαγών καθώς στη νέα σχολική βαθμίδα επικρατούν νέες συνθήκες και απαιτήσεις, στις οποίες πρέπει να προσαρμοστεί το παιδί.

Για την αντιμετώπιση τυχόν δυσκολιών πραγματοποιούνται δράσεις σε συνεργασία της νηπιαγωγού με τη δασκάλα της πρώτης δημοτικού που σκοπό έχουν την:

 • Γνωριμία του παιδιού με τη λειτουργία του Δημοτικού (χώροι, πρόγραμμα)
 • Συνειδητοποίηση της συνύπαρξής του με μεγαλύτερα παιδιά
 • Διαπίστωση κοινών μεθόδων και λειτουργιών
 • Απομυθοποίηση αρνητικών στερεότυπων που επικρατούν και φορτίζουν τα νήπια με προκαταλήψεις για το Δημοτικό