Πρωτοποριακά Προγράμματα

Τράπεζα Αλληλεγγύης «τα παιδιά για τα παιδιά»

Πρόκειται για μια πρωτοποριακή πρωτοβουλία των Εκπαιδευτηρίων με τη συμβολή των μαθητών του, με σκοπό την φιλανθρωπία για την βελτίωση της ζωής άλλων, λιγότερο τυχερών παιδιών, ενώ παράλληλα τα παιδιά εξοικειώνονται με την έννοια της διαχείρισης των χρημάτων, την ομαδικότητα, τη λήψη πρωτοβουλιών και αποφάσεων, τη διαφορετικότητα και τις ανισότητες του πραγματικού κόσμου και την καλή θέληση.

Η τράπεζα ιδρύθηκε το 2017 και μέσα από εκλογική διαδικασία εκλέχτηκε το Προεδρείο που αποτελείται από μαθητές της Στ’ Δημοτικού ενώ έχει συσταθεί και η Επιτροπή της τράπεζας που πλαισιώνεται από εκπρόσωπο του Συλλόγου γονέων και κηδεμόνων, εκπαιδευτικούς και τη Διοίκηση του σχολείου.

Σχολείο Επιχειρηματικότητας

Τα Εκπαιδευτήρια Ανδρεάδη οργανώνουν για τους μαθητές τους, στο πλαίσιο της σχολικής χρονιάς, το πρόγραμμα «JA More than Money» του Σωματείου Επιχειρηματικότητας Νέων- Junior Achievement Greece, (ΣΕΝ/JA Greece). Το πρόγραμμα απευθύνεται στους μαθητές Ε΄ και Στ΄ Δημοτικού και έχει ως στόχο να καταστήσει τα παιδιά κοινωνικά υπεύθυνους και έξυπνους καταναλωτές, καθώς και να τα εξοικειώσει με έννοιες και πρακτικές διαχείρισης χρημάτων. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται από έμπειρα στελέχη επιχειρήσεων οι οποίοι λειτουργούν ως μέντορες για τους μαθητές σε συνεργασία με τον δάσκαλο του κάθε τμήματος. Οι μαθητές μέσα από το πρόγραμμα μαθαίνουν για έννοιες όπως η Επιχείρηση, ο Καταναλωτής, το Εισόδημα, η Έρευνα Αγοράς, η Αποταμίευση και η Επένδυση.

Διαγωνισμός Spelling Bee

Τα Εκπαιδευτήρια Ανδρεάδη από τις αρχές του 2018 και κάθε χρόνο, διοργανώνουν το διαγωνισμό Αγγλικής ορθογραφίας Spelling Bee, που είναι μία πολύτιμη εκπαιδευτική εμπειρία για τους μαθητές μας να βελτιώσουν την ορθογραφία τους, να εμπλουτίσουν το λεξιλόγιό τους και να ενισχύσουν τη σωστή χρήση της Αγγλικής γλώσσας με διασκεδαστικό τρόπο.

Πρόγραμμα «Οικολογικό Σχολείο»

Το πρόγραμμα των Οικολογικών Σχολείων που συμμετέχουν τα Εκπαιδευτήρια είναι ένα διεθνές και καταξιωμένο πρόγραμμα που στόχο έχει την ενημέρωση αλλά και την ευαισθητοποίηση των παιδιών ώστε να αλλάξουν στάση και να αναλάβουν δράση σε θέματα που αφορούν στο περιβάλλον.

Steam Project by Αndreadis με προσανατολισμό την εκπαίδευση του 21ου αιώνα

steam project

Τα τελευταία χρόνια τα Εκπαιδευτήρια επενδύουν στην καινοτόμο προσέγγιση STEΑM για το σχεδιασμό προγραμμάτων σπουδών. Πρόκειται για το πιο σύγχρονο διεθνώς εκπαιδευτικό ρεύμα που προσεγγίζει με μία ενιαία διδακτική ματιά την Επιστήμη και την Τεχνολογία μέσα από τη Μηχανική και τις Τέχνες. Όλα τα περιεχόμενα έχουν ως κοινό παρονομαστή τα Μαθηματικά.

Οι επιστήμες αυτές δεν αντιμετωπίζονται ως ξεχωριστά αντικείμενα διδασκαλίας αλλά ως μία «ολότητα», καταργώντας τους φραγμούς μεταξύ των επιστημών, καθώς η πολυπλοκότητα των σύγχρονων κοινωνικοοικονομικών προβλημάτων απαιτεί πολυδιάστατη αντιμετώπιση, δημιουργικότητα και κριτική σκέψη.

Οι μαθητές μαθαίνουν καλύτερα όταν έχουν την ευκαιρία να ασχοληθούν με ανακαλύψεις χρησιμοποιώντας ταυτόχρονα και τα χέρια και το μυαλό τους, καλούμενοι να εξηγήσουν τις ανακαλύψεις τους. Σύμφωνα με ειδικούς, οι δράσεις STEAM χτίζουν στην έμφυτη τάση των παιδιών να ανακαλύπτουν και να μαθαίνουν τον κόσμο. Τα παιδιά είναι από φύση τους «επιστήμονες» καθώς εξερευνούν τον κόσμο.

Στα διερευνητικά STEAM περιβάλλοντα μάθησης-διδασκαλίας, οι μαθητές/τριες αναπτύσσουν δεξιότητες καθώς και στάσεις του 21ου αι., οι οποίες ενσωματώνονται στους στόχους των πιο σύγχρονων αναλυτικών προγραμμάτων. Συνοπτικά οι μαθητές αναμένεται να είναι ικανοί να:

 • ερμηνεύουν και να αναλύουν δεδομένα, γνώσεις και πληροφορίες,
 • συμπεραίνουν και να αξιολογούν βασισμένοι σε λογικά επιχειρήματα και τεκμήρια,
 • κρίνουν διαδικασίες λύσης προβλημάτων,
 • εκτελούν διαδικασίες αυτορρύθμισης για τις επιλογές και τις πρακτικές που ακολουθούν για να προσεγγίσουν ένα πρόβλημα, μια λύση,
 • προτείνουν δημιουργικές ιδέες και λύσεις.

Διασκέδαση, δημιουργία, κριτική σκέψη και νέες δεξιότητες είναι τα βασικά στοιχεία του STEAM Learning Project των Εκπαιδευτηρίων μας! Στόχος μας είναι να αναπτύξουμε τη φυσική τάση των παιδιών βελτιώνοντας τις δεξιότητες σκέψης, επίλυσης προβλημάτων και συγκράτησης της γνώσης, ενισχύοντας τις επιδόσεις στα μαθηματικά, τη δημιουργικότητα και τις φυσικές επιστήμες και εμπνέοντας τους μαθητές να ακολουθήσουν στο μέλλον σταδιοδρομία που σχετίζεται με τους τομείς STEΑM.

Αθλητισμός

Σχολικός Αθλητισμός

Το μάθημα της Φυσικής Αγωγής στα Εκπαιδευτήρια Ανδρεάδη αφενός συμβάλλει στην άμεση καλή φυσική κατάσταση και καλή υγεία των μαθητών και αφετέρου τους βοηθά να εκτελούν και να κατανοούν καλύτερα τη φυσική δραστηριότητα, με ευεργετικά οφέλη εφ’ όρου ζωής.

Κύριος στόχος των Εκπαιδευτηρίων είναι οι μαθητές να μάθουν να συνεργάζονται, να έχουν ομαδικό πνεύμα, να σέβονται τη διαφορετικότητα, να επιδεικνύουν αρετές όπως επιμονή, τόλμη, υπομονή, θάρρος και να υπακούουν στους κανόνες της τάξης, του σχολείου, των παιχνιδιών και αθλημάτων, να σέβονται τους αντιπάλους, να διαχειρίζονται την ήττα και την νίκη.

Προτεραιότητα δίνεται στην ανάπτυξη των κινητικών δεξιοτήτων των παιδιών, με συνεχή αξιολόγηση, καθώς και στις αθλητικές δραστηριότητες μέσα από τις οποίες καλλιεργείται, όχι μόνο η φυσική κατάσταση αλλά και αξίες που διαμορφώνουν και ολοκληρώνουν την προσωπικότητά τους, όπως ήθος, ευγενής άμιλλα, ομαδικότητα, αλληλεγγύη.

Η Φυσική Αγωγή στα Εκπαιδευτήρια Ανδρεάδη διακρίνεται σε τρεις τομείς:

 • Σχολικός Αθλητισμός
 • Παράλληλες Δράσεις
 • Προγράμματα Μαζικού Αθλητισμού

Ειδικότερα στις πρώτες τάξεις του Δημοτικού τα Εκπαιδευτήρια επιδιώκουν μέσα από:

1. την Ψυχοκινητική Αγωγή, την ανάπτυξη των αντιληπτικών ικανοτήτων του παιδιού (κιναισθητική –οπτική – ακουστική αντίληψη) και του συντονισμού της κίνησης του

2. τη Μουσικοκινητική Αγωγή, την καλλιέργεια των στοιχείων του ρυθμού και της κίνησης, την ανάπτυξη της μη λεκτικής επικοινωνίας, την ανάπτυξη της φαντασίας, της δημιουργικότητας και της εκφραστικής κίνησης

3. τα παιχνίδια (ομαδικά, ατομικά, παραδοσιακά, ελεύθερα, οργανωμένα), επιδιώκουμε να τηρούν οι μαθητές τους κανόνες, να αναπτύξουν την αυτοπειθαρχία, το σεβασμό, την τιμιότητα, την δικαιοσύνη και να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες

4. τους Ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς, την καλλιέργεια της Ελληνικής πολιτισμικής παράδοσης, την απόκτηση γνώσεων που σχετίζονται με την μουσική το τραγούδι σε τοπικό και εθνικό επίπεδο

Στις μεγαλύτερες τάξεις το πρόγραμμα μας εμπλουτίζεται με:

 • Αθλοπαιδιές (μπάσκετ, βόλεϊ, χάντμπολ, ποδόσφαιρο) μέσα από τις οποίες επιδιώκουμε την ανάπτυξη σύνθετων και περίπλοκων δεξιοτήτων, την ανάπτυξη της φυσικής κατάστασης των μαθητών, τη γνώση των κανονισμών του κάθε αθλήματος, την καλλιέργεια θετικής στάσης για κοινωνικές και ψυχικές αρετές, όπως συνεργασία, ομαδικό πνεύμα, αυτοπειθαρχία, θέληση, υπευθυνότητα, υπομονή, επιμονή και θάρρος.
 • Αθλήματα στίβου ( δρόμοι, ρίψεις, άλματα ) μέσα από τα οποία γνωρίζουν οι μαθητές μας τις τεχνικές των αγωνισμάτων, καλλιεργούν την φυσική τους κατάσταση, κατανοούν την έννοια του αγώνα και την αξία της συμμετοχής, αναγνωρίζουν και σέβονται την προσπάθεια του αντιπάλου

Παράλληλες Δράσεις

Το μάθημα της Φυσικής Αγωγής συμπληρώνεται με εγκεκριμένα προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας που αφορούν στη: διατροφή, σε προγράμματα αγωγής για το κάπνισμα και στις πρώτες βοήθειες, έτσι ώστε οι μαθητές μας να αποκτήσουν υγιεινές συνήθειες και να συνειδητοποιήσουν τα οφέλη της άσκησης για την σωματική και ψυχική τους υγεία.

Προγράμματα Μαζικού Αθλητισμού

Τα Εκπαιδευτήρια Ανδρεάδη γνωρίζοντας τον σύγχρονο τρόπο ζωής και σεβόμενα την ανάγκη των παιδιών για άθληση, δίνουν την ευκαιρία στους μαθητές τους να ενισχύσουν την κινητική τους δραστηριότητα με τη συμμετοχή τους σε προγράμματα κλειστής αίθουσας όπως aerobic, pilates, yoga και καινοτομούν προσφέροντας μαθήματα όπως zumba, tabata, functional, piloxin, acrodynamic καθώς και με την προπόνηση στο άθλημα του ποδοσφαίρου.

Οι μαθητές συμμετέχουν:

 • σε πρωταθλήματα- αγωνίσματα που διοργανώνει το υπουργείο Παιδείας ή άλλοι φορείς
 • σε εθελοντικές αθλητικές δράσεις (ημιμαραθώνιοι)
 • στις παρελάσεις και γιορτές Εθνικών Επετείων
 • σε βιωματικές δράσεις αντίστοιχες των προγραμμάτων που υλοποιούνται σε συνεργασία με πανεπιστημιακούς (ΑΠΘ, Τομέας Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων) και άλλους φορείς (Μουσείο Αθλητισμού, Λαογραφικό Μουσείο)
 • σε εκδηλώσεις του σχολείου όπως η Πανελλήνια Ημέρα Αθλητισμού, mother’s day, open day, family day με χορευτικά και άλλα δρώμενα

Ειδικά Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Τα Εκπαιδευτήρια Ανδρεάδη κάθε χρόνο οργανώνουν µια σειρά ειδικών εκπαιδευτικών προγραµµάτων που πραγµατοποιούνται στην Απογευµατινή Ζώνη της λειτουργίας τους από έµπειρους ειδικούς συνεργάτες.


Ρομποτική

Τα Εκπαιδευτήρια Ανδρεάδη εφαρµόζουν ένα ειδικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα Ροµποτικής σε συνεργασία με την ομάδα της Robotixlab. Στα εργαστήρια Robotixlab Maker, τα παιδιά ξυπνούν τον εφευρέτη που κρύβουν μέσα τους και ξανανακαλύπτουν τον κόσμο μέσα από το οπτικό πρίσμα της επιστήμης και της τεχνολογίας. Με την μέθοδο “Out of the BOX learning” της Robotixlab, κατασκευάζουν και προγραμματίζουν ρομπότ βάση θεματικών σεναρίων, μπαίνουν στον κόσμο των ηλεκτρονικών κυκλωμάτων, σχεδιάζουν και προγραμματίζουν video games και φτιάχνουν κατασκευές με 3D design και 3D printing. H φαντασία τους είναι το όριο στο τι θα κατακευάσουν!

Αρχιτεκτονική για παιδιά

Στο πρόγραμμα «Αρχιτεκτονικής για παιδιά» η μάθηση γίνεται μέσα από το παιχνίδι που βοηθά τα παιδιά να ενεργοποιούν τη φαντασία τους και να χρησιμοποιούν τον έμφυτο αυθορμητισμό τους. Το πρόγραμμα έχει ως αφετηρία αρχιτεκτονικές κατασκευές και αφορούν όλες τις αισθήσεις. Κατασκευάζοντας μοντέλα υπό κλίμακα τα παιδιά ανακαλύπτουν νέες έννοιες, αναπτύσσουν την φαντασία τους και την αισθητική τους και αποκτούν κίνητρο για να πιστέψουν στον εαυτό τους και στις δυνάμεις τους.

Τένις

Το µάθηµα του Τένις και συγκεκριµένα το «Μίνι Τένις», βασίζεται στην παιχνιδοκεντρική µέθοδο εκµάθησης. Στόχος είναι η γνωριµία και εξοικείωση µε τη µπάλα και τη ρακέτα, ασκήσεις συντονισµού και εκµάθηση της βασικής τεχνικής του αθλήµατος. Ο εξοπλισµός που χρησιµοποιείται είναι προσαρµοσµένος στις αναπτυξιακές ηλικίες των παιδιών.

Εργαστήρι Καλών Τεχνών

Στο εικαστικό εργαστήρι, τα παιδιά γνωρίζουν τον υπέροχο κόσμο της Τέχνης και των χρωμάτων, δημιουργώντας τα δικά τους έργα. Γνωρίζουν μεγάλους Έλληνες και ξένους ζωγράφους που στιγμάτισαν με το έργο τους την Ιστορία, δουλεύοντας σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο.

Πειραματίζονται με διάφορα υλικά όπως πηλό, βιτρό, κολάζ, ψηφιδωτό (με αληθινές ψηφίδες), παστέλ, χρώματα ακουαρέλας, ντεκουπάζ, ακρυλικό στόκο, γάζες, εφημερίδες κτλ, για να δημιουργήσουν το δικό τους έργο. Στόχος είναι η απελευθέρωση της δημιουργίας, η κατανόηση της διαφορετικής σκέψης, η συνεργασία και η πνευματική τους καλλιέργεια, στοιχεία που μόνο μέσα από την Τέχνη μπορούν να αποκτήσουν.


Όλα τα εκπαιδευτικά προγράµµατα υλοποιούνται στις εγκαταστάσεις των Εκπαιδευτηρίων και η παρακολούθησή τους ολοκληρώνεται µε βεβαίωση ή πτυχίο, αναλόγως προγράµµατος.

Θερινά Προγράμματα

Θερινή Δημιουργική Απασχόληση

Τα Εκπαιδευτήρια Ανδρεάδη κατά την καλοκαιρινή περίοδο προσφέρουν σε παιδιά προσχολικής ηλικίας ένα πλήθος δραστηριοτήτων και ψυχαγωγικών προγραμμάτων, σε ένα περιβάλλον ασφαλές και δημιουργικό. Το πρόγραμμα θερινής δημιουργικής απασχόλησης περιλαμβάνει:

 • Αθλητικές δραστηριότητες
 • Παιχνίδια στη φύση
 • Πληροφορική
 • Παιχνίδια Μαθηματικών και Γλώσσας
 • Παιχνίδια Φυσικής
 • Θεατρικό παιχνίδι
 • Μουσική και τραγούδια

Ημέρες και ώρες διεξαγωγής: Δευτέρα - Παρασκευή, 07:30 – 16.00

Μαθητές: Παιδικού Σταθμού – Νηπιαγωγείου

English Summer Camp

Tα Εκπαιδευτήρια Ανδρεάδη, με το τέλος της σχολικής χρονιάς, οργανώνουν ένα αγγλόφωνο πρόγραμμα θερινής απασχόλησης. Τα τμήματα είναι ολιγάριθμα και προσαρμοσμένα στις ηλικίες και στα ενδιαφέροντα των παιδιών. Στο όμορφο φυσικό περιβάλλον του σχολείου, τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν «κατασκηνωτικές» εμπειρίες και να εξασκηθούν στην αγγλική γλώσσα.

Το πρόγραμμα υλοποιείται από έμπειρους αγγλόφωνους εκπαιδευτικούς με στόχο να μυήσουν τα παιδιά στην έκφραση και στην αγγλική κουλτούρα. Μέσα από το δημιουργικό παιχνίδι και τη συνεργατικότητα, μαθαίνουν και περνούν ευχάριστα τις καλοκαιρινές τους διακοπές.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

 • Εξάσκηση της αγγλικής γλώσσας. Όλη η επικοινωνία και διδασκαλία γίνεται στα αγγλικά (bilingual).
 • Πληροφορική
 • Οικολογικές κατασκευές
 • Παιχνίδια στη φύση
 • Μοντέρνος χορός και άθληση
 • Εργαστήρια μαγειρικής και επιστημών
 • Κατασκηνωτικές - ψυχαγωγικές δραστηριότητες

Ημέρες και ώρες διεξαγωγής: Δευτέρα - Παρασκευή, 07.30 – 16.00

Μαθητές: Νηπιαγωγείου και Δημοτικού

Παρακολούθηση παιδιών

Ψυχοκοινωνική παρακολούθηση

Συντονίζεται από την παιδοψυχολόγο-συνεργάτη των Εκπαιδευτηρίων Ανδρεάδη και αφορά όλους τους μαθητές του σχολείου. Υποστηρίζει τον παιδικό σταθμό, το νηπιαγωγείο και όλες τις τάξεις του δημοτικού σχολείου μέσα από μια ολιστική προσέγγιση και στήριξη των μαθητών όλων των ηλικιακών βαθμίδων, με στόχο την υγιή ψυχική και σωματική ανάπτυξη των παιδιών.

Τα βασικά εργαλεία αξιολόγησης των καταστάσεων και δράσης, σύμφωνα με τα δεδομένα, είναι η επιστημονική μας κατάρτιση και εμπειρία. Η παρατήρηση και αξιολόγηση βασίζονται στα χαρακτηριστικά που περιμένουμε να δούμε ανάλογα με το αναπτυξιακό στάδιο του κάθε παιδιού και στη συλλογή των απαραίτητων πληροφοριών. Η διεπιστημονική προσέγγιση και η συνεχής αμφίδρομη ενημέρωση και επικοινωνία με τους εκπαιδευτικούς του σχολείου αλλά και με τους γονείς των μαθητών μας, είναι μια από τις βασικές μας αρχές.

Στόχοι

 • Ψυχοκοινωνική υποστήριξη των μαθητών και των εκπαιδευτικών.
 • Πρώιμη παρέμβαση και συμβουλευτική υποστήριξη μαθητών.
 • Παροχή συμβουλευτικής υπηρεσίας στους γονείς για θέματα που τους απασχολούν.
 • Καλλιέργεια κοινωνικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων μέσα από βιωματικές δράσεις.
 • Γνωριμία και διαχείριση συναισθημάτων.
 • Ενδυνάμωση της ομάδας, καλλιέργεια της συνεργασίας και της ευγενούς άμιλλας.
 • Πρόληψη και αντιμετώπιση παθογενών κοινωνικών φαινομένων, ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των μαθητών.

Δράσεις

 • Θεματικά Projects στα πλαίσια του προγράμματος «ΠαίΖΩ».
 • “Drop In sessions” κατά τη διάρκεια διαλειμμάτων.
 • Συναντήσεις γονέων με συμβουλευτικό προσανατολισμό.
 • Συμβουλευτική υποστήριξη στους εκπαιδευτικούς.
 • Ατομική και ομαδική συμβουλευτική υπηρεσία και στήριξη στους μαθητές (“Place2be” / “Place2talk”).
 • Προγράμματα πρόληψης και ενημέρωσης (πχ. «κακοποίηση», «διαδίκτυο και η χρήση του»).
 • Παροχή online counselling (συμβουλευτική μέσω διαδικτύου- skype).
 • Σχολική διαμεσολάβηση.
 • Ομιλίες για γονείς με προσκεκλημένους διαφόρων ειδικοτήτων στον τομέα ψυχικής υγείας του παιδιού.
 • Ομάδα γονέων του νηπιαγωγείου, «Γίνομαι και εγώ παιδί, μαθαίνω να παίζω».
 • Σχολή γονέων.
 • Αδελφοποίηση έκτης και πρώτης δημοτικού.

Μέθοδοι

 • Παρατήρηση στην τάξη, συλλογή πληροφοριών, απαραίτητες για τη συγκρότηση του ψυχοκοινωνικού-συναισθηματικού προφίλ του παιδιού, παρατήρηση συμπεριφοράς και αλληλεπίδρασης με συνομήλικους.
 • Συζήτηση και συνεχής επικοινωνία με τους εκπαιδευτικούς.
 • Χρήση εργαλείων αξιολόγησης (ερωτηματολόγιο).
 • Βιωματικές δραστηριότητες προσαρμοσμένες στις ικανότητες και ανάγκες των μαθητών σύμφωνα με το αναπτυξιακό τους στάδιο.
 • Παιχνίδι ρόλων, χρήση σεναρίων προσαρμοσμένων στην κοινωνική πραγματικότητα.
 • Δραστηριότητες και εκπαιδευτικά παιχνίδια που συμβάλλουν στην καλλιέργεια κοινωνικών αξιών και δεξιοτήτων (συνεργασία, σεβασμός, εμπιστοσύνη κλπ)
 • Διεπιστημονική συνεργασία με συναδέλφους άλλων ειδικοτήτων (λογοθεραπευτή, εργοθεραπευτή κλπ)
 • Ανοικτή επικοινωνία, στήριξη και συνεργασία με τους γονείς, αμφίδρομη και αμοιβαία σχέση εμπιστοσύνης τηρώντας την απόλυτη εχεμύθεια και το απόρρητο των πληροφοριών που λαμβάνουμε.

*Επισημαίνουμε το προσωπικό απόρρητο και την εχεμύθεια των πληροφοριών.

Λογοθεραπεία

Στη διεθνή και ελληνική κοινότητα έχουν αναπτυχθεί ποικίλες προσεγγίσεις και μοντέλα παρέμβασης, αποκατάστασης, θεραπείας των διαταραχών λόγου, ομιλίας, επικοινωνίας για την καλύτερη δυνατή φροντίδα των παιδιών και των οικογενειών τους. Παρ' όλες τις διαφορές, τις ομοιότητες, τις αντιπαραθέσεις, συμφωνούν πως το μόνο σίγουρο είναι πως οι διαταραχές δεν αφορούν μόνο τα παιδιά, αλλά εμφανίζονται μέσα σε ένα πλέγμα σχέσεων, οι οποίες διαμορφώνονται στην οικογένεια και στο σχολείο.

Η παρουσία του λογοθεραπευτή στα Εκπαιδευτήρια Ανδρεάδη αφορά τη συνοδεία, τη φροντίδα, τη συμβουλευτική, την παρέμβαση σε θέματα που αφορούν στην επικοινωνία, στην ανάπτυξη ομιλίας, λόγου και στην κατάκτηση του γραπτού λόγου όπως και στις δυσκολίες που προκύπτουν από τις διαδικασίες αυτές.

Ο στόχος του λογοθεραπευτή είναι σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό και τους γονείς να δημιουργήσει ένα υποστηρικτικό περιβάλλον, το οποίο θα επιτρέπει στο παιδί να αναδείξει τις ικανότητές του και να αποκαταστήσει τυχόν δυσκολίες του.

*Επισημαίνουμε το προσωπικό απόρρητο και την εχεμύθεια των πληροφοριών.

Ιατρική παρακολούθηση

Τα Εκπαιδευτήρια Ανδρεάδη με τη συνεργασία ειδικών επιστημόνων ιατρών παρακολουθούν σε τακτική βάση την κλινική υγεία και στοματική υγιεινή των μαθητών, για τα οποία ενημερώνουν τους γονείς μέσα από το σύστημα ενημερώσεων που εφαρμόζουν. Ειδικότερα:

 • Παιδίατρος: παρακολουθεί την κλινική υγεία και ανάπτυξη των παιδιών
 • Οφθαλμίατρος – Ω.Ρ.Λ.: εξετάζουν τα παιδιά μια φορά το χρόνο
 • Παιδοοδοντίατρος: ελέγχει και προλαμβάνει τη στοματική υγεία των παιδιών

*Επισημαίνουμε το προσωπικό απόρρητο και την εχεμύθεια των πληροφοριών.

Εκδηλώσεις

Εκπαιδευτικές επισκέψεις

Οι Εκπαιδευτικές επισκέψεις των Εκπαιδευτηρίων Ανδρεάδη προάγουν τη βιωματική μάθηση και τη διαθεματική προσέγγιση της γνώσης. Ενεργοποιούν το ενδιαφέρον των παιδιών, εμπλουτίζοντας τις εμπειρίες τους, αναπτύσσουν την κρίση τους και συμβάλλουν στην πολύπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους φέρνοντας τους μαθητές κοντά σε καταστάσεις της πραγματικής ζωής ενώ παράλληλα καλλιεργούν την δημιουργικότητά τους και τις γνώσεις τους σε νέα γνωστικά αντικείμενα.

Πολιτιστικές δραστηριότητες

Για τα Εκπαιδευτήρια Ανδρεάδη η επαφή των μαθητών με τον πολιτισμό και η απόκτηση διαπολιτισμικής κουλτούρας αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του ευρύτερου εκπαιδευτικού προγράμματος. Μέσα από ποικίλες πολιτιστικές επισκέψεις και βιωματικές δράσεις για την πολιτιστική κληρονομιά του λαού μας καθώς και τον πολιτισμό άλλων λαών, καλλιεργούμε τις διαπολιτισμικές δεξιότητες των παιδιών.

Ψυχαγωγικές δραστηριότητες

Τα Εκπαιδευτήρια Ανδρεάδη οργανώνουν κάθε χρόνο μια σειρά από ψυχαγωγικές δραστηριότητες για να δώσουν στους μικρούς μαθητές την ευκαιρία της μάθησης μέσα σε ένα περιβάλλον ξεκούρασης, χαράς και παιχνιδιού.

Πρωταρχικός μας σκοπός η πνευματική καλλιέργεια και η μόρφωση των παιδιών σε συνδυασμό με τη φροντίδα για τη σωστή ανάπτυξη και την υγεία τους

Υγιεινή διατροφή

Τα Εκπαιδευτήρια Ανδρεάδη θέτουν ως πρωταρχικό τους σκοπό την πνευματική καλλιέργεια και τη μόρφωση των παιδιών σε συνδυασμό με τη φροντίδα για τη σωστή ανάπτυξη και την υγεία τους. Η υιοθέτηση υγιεινών συνηθειών από μικρή ηλικία που θα τα βοηθήσει να ανταπεξέλθουν με επιτυχία στους αυριανούς γοργούς ρυθμούς της καθημερινότητας στην ενήλικη ζωή τους που καθιστούν δύσκολη την σταθερή εφαρμογή ενός υγιεινού μοντέλου διατροφής, αποτελεί μέλημα των Εκπαιδευτηρίων. Έτσι εκπαιδεύουν τους μαθητές και ευαισθητοποιούν τους γονείς, με συγκεκριμένες δράσεις και ενέργειες, καθιερώνοντας το πρόγραμμα «Υγεία για πάντα»:

 • Υλοποιούνται εκπαιδευτικά προγράμματα και ημερίδες για θέματα διατροφής, υγείας και άσκησης
 • Παρακολουθείται ανά 15 μέρες η κλινική υγεία και ανάπτυξη των παιδιών από τον ιατρό των Εκπαιδευτηρίων
 • Διοργανώνονται εκπαιδευτικές επισκέψεις
 • Πραγματοποιούνται επισκέψεις και ομιλίες από αθλητές, καθηγητές και συγγραφείς σχετικών βιβλίων διατροφής για την ενημέρωση μαθητών και γονέων
 • Πραγματοποιούνται εργαστήρια υγιεινής μαγειρικής και εκδηλώσεις προώθησης της μεσογειακής διατροφής
 • Τα προϊόντα που διατίθενται στο κυλικείο των Εκπαιδευτηρίων είναι σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΦΕΤ

Σχολικά εφόδια

Ημέρα Πολιτισμού «Κωνσταντίνος Ανδρεάδης»

Ημέρα Πολιτισμού «Κωνσταντίνος Ανδρεάδης»

hpoka

Τα Εκπαιδευτήρια Ανδρεάδη υποστηρίζουν την αξιακή αρχή «ο πολιτισμός αρχίζει από την παιδική ηλικία και είναι έργο της παιδείας μας να τον αναδείξει». Έτσι τα εκπαιδευτικά προγράμματα έχουν σκοπό την αισθητική καλλιέργεια και την ολοκληρωμένη διαμόρφωση της προσωπικότητας και της συμπεριφοράς των παιδιών. Στα πλαίσια αυτά, έχει καθιερωθεί ένας σημαντικός θεσμός στα Εκπαιδευτήρια, η «Μέρα Πολιτισμού, Κωνσταντίνος Ανδρεάδης» αφιερωμένη στον ιδρυτή τους.

Η μέρα αυτή πλαισιώνεται με διαφορετικές κάθε χρονιά «πολιτιστικές δράσεις» που έχουν σκοπό την ευαισθητοποίηση των μαθητών απέναντι στην τέχνη και τον πολιτισμό.